TEDxFulbrightDublin 2016 will take place on Saturday 6th February. For more information, please go to www.tedxfulbrightdublin.ie

 

491 copy (1)

TEDxFulbrightDublin was a great success! A huge thank you to our speakers, volunteers, sponsors, audience and all other involved! The videos of the talks will be placed online the first week of May. For now, please enjoy a nice read-up of our event here!

 

TEDxFulbrightDublin is curating an exciting mixture of speakers ranging across areas such as science, technology, healthcare, business, the arts, humanities and performance. Our theme for this event focuses on innovation and creativity centering on looking forward to a post-recession Ireland, Europe and beyond. This event will be the platform from which exceptional ‘Ideas Worth Sharing’ by rising members, established alumni and friends of the Fulbright community will be told. During the day, we hope our speakers and performers will inspire and stimulate your mind and your heart.

Tá TEDxFulbright Bhaile Átha Cliath i mbun cainteanna a eagrú bunaithe ar an eolaíocht, an teicneolaíocht, cúram sláinte, an gnó, na healaíona, agus an taibhiú. Is é fócas théama an imeachta ná an nuálaíocht agus an chruthaíocht atá dírithe ar thodhchaí na Éireann, na hEorpa agus an domhain mhóir i ndiaidh an chúlaithe. Tabharfaidh an t-imeacht seo deis do bhaill atá ag teacht chun cinn sa saol acadúil, alumni aitheanta agus cairde phobal Fulbright ‘Smaointe ar fiú iad a roinnt’ a fhógairt. I rith an lae, tá súil againn go spreagfaidh na haoichainteoirí agus na taibheoirí d’intinn is do chroí.