Wednesday, April 16th, 2014

TEDxFulbrightDublin Attendee Interview on Raidió na Life

This Irish language radio show ‘Fada is Fairsing’ includes an interview with former Fulbright FLTA Madeleine Ní Ghallchobhair who attended TEDxFulbrightDublin. She speaks about the day, the talks and about the importance of conferences and education of this nature today.

Mar chuid den chlár raidió Gaeilge seo ‘Fada is Fairsing’, tá agallamh le hiartheagascóir Gaeilge Fulbright Madeleine Ní Ghallchobhair a d’fhreastail ar TEDxFulbrightDublin. Labhraíonn sí faoin lá, faoi na cainteanna agus faoin tábhacht le comhdhálacha agus le hoideachas den chineál seo sa lá atá inniu ann.

 

Sunday, April 6th, 2014

First-ever TEDxFulbright Takes Place in Dublin

Speakers Share Ideas on How to be Happier, Healthier, and More Inspired

In advance of World Creativity and Innovation Week, TEDxFulbrightDublin took place on Saturday in Smock Alley Theatre with the theme of “Creativity and Innovation.” Hosted by the Fulbright Commission, speakers and performers from around the world, including Sweden, the United States of America, and the United Kingdom, came to reveal their “ideas worth spreading.”

TED, which started in 1984 as a conference on Technology, Entertainment, and Design, seeks to share good ideas on all topics through short, but contagious, talks. TEDx is the platform for local organizers to create their own TED-style event.

TEDxFulbrightDublin was conceived by Dr. Lorcan Walsh, a Fulbright Alumnus who went to Harvard University, to reconnect with the wider Fulbright community and to reach out to others to share and spread creative new ideas. Speaking about TEDxFulbrightDublin, Walsh said, “Although TED Talks have just celebrated their 20th birthday, TEDxFulbright events are a relatively new phenomenon. Just two have taken place in the past and this is the first to ever occur in Ireland. I am delighted to bring this incredible event to Dublin and to showcase the brilliant ‘ideas worth spreading’ to Ireland and further afield.”

TEDxFulbrightDublin hosted a number of innovative and interesting speakers, including Kevin Owens, a Fulbright Alumnus and the Design Principal for the London Olympics. Owens stated, “As a designer, TEDx is a brilliant way to showcase new ideas – not only can one share them with the guests in the room, but soon after these ideas will be streamed to thousands, if not millions, of viewers online. TEDx truly is an innovative way for all of us to learn, collaborate, and grow in the new digital age.”

The full schedule of talks and performances, which will soon be online at www.tedxfulbright.org/dublin, was as follows:

–       Charlotte Blease: Hypocritical Oaths – Medicine’s Dirty Secrets

–       Ciaran Cuffe: Less is More – How Walkable Cities Save Lives and Make Us Happier

–       Julie Doyle: Empowering Healthy Aging with Good Design

–       Daniel Forde*: Sound Travels Under Water (performance of original composition with visual accompaniment by Aaron Heffernan, lyrics by Lily Akerman*, lighting by Zia Holly, and vocals by Georgia Cusack, Sallay Garnett, Tom Lane, Patrick O’Laoghaire, Sorcha Pollak, and Siobhra Quinlan)

–       Patrick Groenland* & Paul Roe*: Warp, Weft, and Weave  (performance)

–       Breandán Mac Ardghail*: Gaelscoilis – An Error-laden Pidgin or a Deviously Creative Creole?

–       Catarina Marvao*: Dancing as a Source of Success and Happiness (performance with Azael Salazar included)

–       Kevin Owens*: Designed to Inspire: Lessons from 2012

–       Paul Roe*: Creative Collaboration – A 21st Century Imperative (includes performance)

–       Peter Tuite*: The Key, The Kinsmen, and the Hogshead – Measuring Artistic Success

–       Sheryl Sorby*: Retaining Women in STEM

–       Moynagh Sullivan*: Creativity and Play as Social Transformers in Emma Donoghue’s Room

–       Patricia Werhane* and Tom Cunningham: Hamlet and the Irish Banking Crisis

* Fulbright Alumni

Many people are familiar with TED Talks, due to their successful online platform and podcasts. As a result, TEDxFulbrightDublin was sold out within a couple of weeks of announcing the event. Joanne A. Davidson, Fulbright Commission Communications Manager and Co-organizer of the event, said, “I am delighted with the level of interest shown in TEDxFulbrightDublin and look forward to the continued conversations and outputs that I am sure will arise from this event.”

TEDxFulbrightDublin was generously supported by the U.S. Embassy in Dublin, the Irish Research Council, and Dublin Institute of Technology. For more information, please see: http://www.tedxfulbright.org/dublin-2014/ or follow the conversation on Twitter with #TEDxFulbrightDublin.

 

An chéad TEDxFulbright riamh ar siúl i mBaile Átha Cliath

Roinneann cainteoirí smaointe linn maidir le conas a bheith níos sláintiúla, níos sona agus níos spreagtha

Roimh Sheachtain Domhanda na Cruthaitheachta agus na Nuálaíochta, cuireadh TEDxFulbrightDublin ar siúl in Amharclann Scabhat Smock agus ‘An Chruthaítheacht agus an Nuálaíocht’ mar théama aige. D’óstáil Coimisiún Fulbright, cainteoirí agus taibheoirí ó gach cearn den domhan, an tSualainn, na Stáit Aontaithe, agus an Ríocht Aontaithe ina measc chun ‘Smaointe ar fiú iad a roinnt’ a chur i láthair.

Moladh: An Coimisiún Fulbright atá á chur ar siúl, agus tháinig cainteoirí agus taibheoirí ó gach cearn den domhan, an tSualainn, na Stáit Aontaithe, agus an Ríocht Aontaithe ina measc, chun ‘smaointe ar fiú iad a roinnt’ a chur inár láthair.

Tháinig TED ar an bhfód in 1984 mar chomhdháil dírithe ar an Teicneolaíocht, ar an Siamsaíocht agus ar an Dearadh. Tá sé mar aidhm ag TED smaointe maithe maidir le hábhar ar bith a roinnt trí chainteanna gearra suimiúla. Tugann TEDx an deis d’eagraithe áitiúla a n-imeachtaí féin i stíl TED a chruthú.

Ba é an Dr. Lorcan Walsha a cheap TEDxFulbrightDublin, Alumnus Fulbright a chuaigh go hOllscoil Harvard, chun ateagmháil a dhéanamh le pobal mór Fulbright agus chun daoine eile a mhealladh lena smaointe nua cruthaitheacha a scaipeadh agus a roinnt le chéile?) Dúirt Walsh agus é ag labhairt i dtaobh TEDxFulbrightDublin; “Cé gur cheiliúir TED a 20ú breithlá ansin le déanaí, feiniméan nua go maith iad imeachtaí TEDxFulbright. (Moltaí: Cé gur ceiliúradh breithlá 20 bliain TED le déanaí/Cé gur le déanaí a bhain TEF an scór bliain amach, feiniméan nua go maith iad imeachtaí TEDxFulbright.) Ní raibh ach dhá cheann ann roimhe seo agus is é seo an chéad cheann riamh in Éirinn. Cuireann sé gliondar ar mo chroí a bheith in ann an t-imeacht seo a thabhairt go Baile Átha Cliath, chun smaointe iontacha ar fiú iad a roinnt a chur i mbéal an phobail, smaointe a bhaineann le hÉirinn agus leis an domhan mór.”

D’óstáil? TEDxFulbrightDublin roinnt mhaith cainteoirí suimiúla, Kevin Owens ina measc, Alumnus Fulbright agus an duine a bhí i gceannas ar chúrsaí dearaidh do Chluichí Oilimpeacha Londain. D’fhógair Owens, “Mar dhearthóir, is bealach iontach é TEDx le smaointe a chur i mbéal an phobail – ní hamháin gur féidir leat na smaointe a roinnt leis na haíonna sa seomra ach go luath ina dhiaidh sin cuirfear na smaointe ar an idirlíon, áit a mbeidh rochtain ag na sluaite orthu. Is fíor gur bealach nuálaíoch é TEDx dúinn uile chun foghlaim, chun obair i gcomhar le daoine eile agus chun fás sa ré nua digiteach.

Beidh sceideal iomlán na gcainteanna agus na dtaibheoirí ar fáil ar line go luath amach anseo ag www.tedxfulbright.org/dublin . Seo a leanas mar a bhí an sceideal:

– Charlotte Blease: Hypocritical Oaths – Medicine’s Dirty Secrets

– Ciaran Cuffe: Less is More: How Walkable Cities Save Lives and Make Us Happier

– Julie Doyle: Empowering Healthy Aging with Good Design

– Daniel Forde*: Sound Travels Under Water (performance of original composition with visual accompaniment by Aaron Heffernan, lyrics by Lily Akerman*, and vocals by Sallay Garnett, Tom Lane, Sorcha Pollak, Siobhra Quinlan, and Rebecca Sinnamon)

– Patrick Groenland* & Paul Roe*: Warp, Weft, and Weave (performance)

– Breandán Mac Ardghail*: Gaelscoilis – An Error-laden Pidgin or a Deviously Creative Creole?

– Catarina Marvao*: Dancing as a Source of Success and Happiness

– Kevin Owens*: Designed to Inspire: Lessons from 2012

– Paul Roe*: Creative Collaboration – A 21st

– Peter Tuite*: The Key, The Kinsmen, and the Hogshead – Measuring Artistic Success

– Sheryl Sorby*: Retaining Women in STEM

– Moynagh Sullivan*: Creativity and Play as Social Transformers in Emma Donoghue’s Room

– Patricia Werhane* and Tom Cunningham: Hamlet and the Irish Banking Crisis

* Fulbright Alumni

Century Imperative (includes performance)

Tá go leor daoine ar an eolas faoi chainteanna TED mar gheall ar an rath a bhí ar na fóraim agus na podchraolta ar líne. Dá bharr seo, bhí TEDxFulbrightDublin díolta amach laistigh de chúpla seachtain ó fógraíodh an t-imeacht. Dúirt Bainisteoir Cumarsáide Choimisiún Fulbright agus comheagraí an imeachta, Joanne Davidson: “ Tá áthas an domhain orm faoin méid suime atá léirithe in TEDxFulbrightDublin agus táim ag tnúth leis na comhráite agus an aischur a eascróidh/(moladh: na dea-thorthaí a thiocfaidh as… )ón imeacht_ seo.

Is iad seo a leanas na heagraíochtaí a thacaigh go mór le TEDxFulbrightDublin: Ambasáid na Stáit Aontaithe Bhaile Átha Cliath, An Chomhairle um Thaighde in Éirinn agus Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Chun tuilleadh eolais a fháíl féach: http://www.tedxfulbright.org/dublin-2014/ nó lean an comhrá ar Twitter le #TEDxFulbrightDublin.

 

April 3rd 2014

Interview with Tom Cunningham and Patricia Werhane (DePaul University), co-authors of ‘Hamlet and the Irish Banking Crisis’

interview by Derek Dunne

Derek:   Can you tell me a little background about yourselves?

Tom:       Well I’m an organisational psychologist by trade, and I found that Shakespeare, and Hamlet in particular, is so rich from a psychological point of view.

Patricia: For me, it’s the ethical questions that draw me to Shakespeare. I’m a professor in DePaul’s Philosophy department in Chicago.

Derek:   So, how did you two come to be working together?

Tom:       Well, at a conference in Chicago, I was asked to step in to give someone else’s paper on the Irish banking crisis. And I thought, this sounds like a morality tale. This is Hamlet.

Patricia: Since I was chairing the panel, I got to know Tom. We met and then worked together as a  direct result of  the Fulbright Specialist programme support. Then the call went out for TEDx talks, so we went to work.

Derek:   ‘Hamlet and the Irish Banking Crisis’, tell me more.

Both:      Well, the more we thought about it, the more sense it made. Everyone knew the Celtic Tiger would end badly, but no-one did anything to stop it. It’s very Shakespearean in its way.

Tom:       I was living in France at the time, so I was on the outside looking in. People were on holidays in their own country, it simply couldn’t last.

Derek: You have a clip of someone wiping their face with a fifty euro note.

Patricia: That video has over a million views on YouTube. And that really shows what money had become.

Derek:   So where does Shakespeare come into the picture?

Both:      ‘Neither a borrower nor a lender be’. The depth of Hamlet let us play around with all the major characters from the banking crisis. There’s the abuse of power, something rotten in the state of Anglo, and then the innocent victims like Ophelia.

Tom:       If you look at the Financial Regulator on the 6 o’clock news, he is a pure actor.

Derek:   You bring in all sorts of clips for your piece – half performance, half video installation.

Both:      Well the Irish politicians had to be in there, and then there are all these fantastic versions of Hamlet, from David Garrick, to Asta Nielsen to Laurence Olivier.

Derek:   This is a real tour de force; I noticed Damien Hirst, James Joyce, even Zig & Zag pop up.

Tom:       Well we had to play some of the Anglo tapes, and that clip in the background just seemed to fit.

Patricia: I keep calling them the Muppets.

Derek:   And I won’t ruin it for anyone, but the connection with Elsinore is simply perfect.

Tom:       That was actually a friend of ours, who was invited to that particular retirement party, and let us have the footage.

Patricia: And there was so much more we had to cut out.

Derek:   Well what’s left is really thought-provoking stuff, and I’ll be interested to see what kind a reaction it gets on Saturday.

 

April 1st 2014

Why Smock Alley?

By Derek Dunne

Next Saturday, April 5th, , sees Fulbright Ireland’s TEDx event take place in Smock Alley Theatre, Dublin. This will not be the first time this space offers a platform for new ideas, international perspectives, and radical debate.

As Dublin’s earliest professional theatre to survive, Smock Alley has a long history of staging scenes of momentous importance to Ireland’s cultural life. The first theatre outside London to be granted the status of Theatre Royal, the foundation of Smock Alley by John Ogilby in 1662 is intimately bound up with the Restoration of Charles II. Culture and politics are hard to disentangle in the aftermath of Britain’s bloody civil wars and Ireland could be said to be the stage where much of these conflicts were staged.

An early success for Smock Alley came in the form of Katherine Philips’ translation of Corneille’s Pompey, the first play written by a woman to be given a full professional staging. The fortunes of Ogilby’s venture were not all so positive and in 1670, during a performance of Ben Jonson’s Bartholomew Fair, one of the three galleries collapsed, killing a young girl in the process.

The theatre was rebuilt and would become a staple of Dublin’s cultural life for the next century. Dramatists such as George Farquhar, Oliver Goldsmith, and Richard Brinsley Sheridan regularly provided theatrical fare. It was here that David Garrick, the greatest actor of the eighteenth century, first played Hamlet. Garrick had a long-standing affair with the Irish actress Peg Woffington, the only female member of Thomas Sheridan’s Beefsteak Club, adjoining Smock Alley. Here, too, Charles Macklin was to re-invent the figure of Shylock from Shakespeare’s The Merchant of Venice, no longer comic buffoon but serious, villainous, and naturalistic.

The drama of this theatre was not confined to the stage, with the same Macklin being responsible in 1735 for the death of a fellow actor after an argument over a wig. In 1747 riots broke out in the theatre after Thomas Sheridan had the temerity to tell the noble Master Kelly ‘I am as good a man as you.’ Kelly and his associates had disrupted a performance of Anthony and Cleopatra and as stagemanager Sheridan was forced to intervene. Such effrontery was not to be tolerated and the entire theatre was trashed by Kelly’s followers on successive nights. The challenging of class boundaries that the theatre naturally provokes could, and did, end in bloodshed.

Smock Alley’s history encompasses more than the theatre; during the nineteenth century the site would become the Catholic St. Michael and John’s church. This was at the time of Ireland’s penal laws and when the church bell tolled in 1811, charges were brought against the priest. This case never proceeded to trial however, as Fr. Blake had as his advocate Daniel O’Connell.

Religious oppression, proto-feminism, class struggle, and theatrical experiment are all deeply embedded in the fabric of Smock Alley Theatre. Thus it seems a fitting place to stage another day of debate, exchange, and innovation.

 

March 28th 2014

TEDxFulbrightDublin ar Raidió na Life

Mar chuid den phodchraoladh seo, tá agallamh trí Ghaeilge le hiarscoláire Fulbright Breandán Mac Ardghail, a dhéanfaidh caint ag TEDxFulbright Bhaile Átha Cliath. Labhraíonn Breandán faoin gcoincheap a bhaineann le TED agus faoina chaint féin ”Gaelscoilis: An error-laden pidgin or a deviously creative creole?” ina mbreathnaíonn sé ar an teanga mhanglaim nua atá á cruthú ag daltaí Gaelscoile inniu. Is í Lisa Nic an Bhreithimh an t-agallóir, is aistritheoir í don chomhdháil agus iarscoláire Fulbright freisin. Craoladh an t-agallamh seo den chéad uair ar ‘Fada is Fairsing’, clár raidió atá aici ar Raidió na Life.

http://pod.raidionalife.ie/fairsing250314.mp3

This podcast includes an Irish language interview with Fulbright Alumnus Breandán Mac Ardghail, who will speak at TEDxFulbright Dublin. Breandán speaks about the concept of TED and about his own talk ”Gaelscoilis: An error-laden pidgin or a deviously creative creole?” in which he looks at a new hybrid language being created by Gaelscoil students today. The interviewer is Lisa Nic an Bhreithimh, a translator for the conference and a Fulbright Alumna. This interview was originally broadcast on ‘Fada is Fairsing’, a show she presents on Raidió na Life.
March 26th 2014

TEDxFulbrightDublin Interview with Speaker Sheryl Sorby

By Owen Christophe Barnes

Sheryl Sorby is a Professor of Mechanical Engineering, formerly at Michigan Tech and Ohio State University, and presently with Fulbright in the Dublin Institute of Technology. As a graduate student in Zurich and while completing a sabbatical in Australia, Sheryl relished her experiences of new cultural and academic milieus. Her decision to move to Ireland to conduct research in DIT through the Fulbright program was a continuation of such passions. Sheryl is not only an academic, but a mother of three children – two engineering daughters and one budding artist son. With a proud maternal smile, Sheryl says “if you go back in history, the first engineers were artists.” The link between engineering and artistry is undoubtedly true.

Sheryl’s entry into the engineering world is somewhat unconventional. Aspiring to be a doctor as a teenager, she did her undergraduate degree in civil engineering, as she was hoping to be admitted into medical school after its completion. However, after getting more and more into the nuts and bolts of engineering, Sheryl found passion in the discipline and continued her studies into graduate level. “I didn’t really know what I was getting into,” Sheryl notes, “but I don’t think any college student every really does.”

Sheryl has never been to any TED talks; however, the influence of her son (who is TED fanatic) and her enjoyment of the TED’s online library inspired her to apply to speak at the TEDxFulbrightDublin event. She also hopes that the TEDx platform and its wider audience can become a medium upon which to spread her message to the masses, instead of only college students, professors, and academics.

Her message, which is on the male-dominated nature of the Engineering discipline, has been a large part of her work in recent years. In sum, she has tried to get more girls into engineering, which she sees as “one of the last male bastions of academia.” In recent years Sheryl has been involved with an American project called Engage. Funded by the National Science, the goal of this project has been to retain women in engineering and to encourage success with the field of study. The curriculum produced by Sheryl has been adopted by 30 universities across America and is, for Sheryl, her most creative success.

This engineer considers herself to be creative and believes her problem-solving approach to be very different to the ways others see things. Her artist son is the most creative person she knows. Aspiring to be a scientific illustrator, his detailed approach to the construction of detailed scientific frameworks, shapes, and diagrams has been very inspirational to her creative self. Sheryl says another great influence was a mentor and former colleague in her early engineering days who helped her to grow her knowledge about spatial skills, an important facet for learning in the discipline.

Sheryl has strived to include women in engineering but also to innovatively reconstruct educational systems so that they are more prevalent to modern day social issues. Sheryl is a maverick in her field.

 

March 26th 2014

A TEDxFulbrightDublin Speaker Interview with Ciarán Cuffe

By Owen Christophe Barnes

Ciarán Cuffe’s background is as varied as it is interesting. Trained as an architect in UCD, Ciarán eventually went on to do a Masters in Urban Planning in the same university. Having spent a lot of time abroad, in the USA and Italy, Ciarán received a good understanding of how cities work. Returning home from his travels, Ciarán got involved in city politics and was City Councillor in Dublin for 10 years. After this Ciarán turned to parliamentary politics in the Dáil and was a TD for the Green Party for 10 years. He also lectured in DIT during this period too, and continues to do so. “A bit of politics, a bit of architecture, a bit of maths,” Ciarán says to conclude our introduction.

“Ciarán, are you a creative man?” I asked. “God, I hope so,” Cuffe replies. From a big family of eight kids, three of whom are architects, Ciarán considers himself to possess a creative intellect. His love of cities comes from a simple interpretation of his spatial surroundings: what do I like and what do I not like about a place. Having lived in Venice, Maine, and inner city Dublin, one feels as if he has seen all the extremes.

In regard to his own experience with TED Talks, Ciarán makes a valid point for all those attending. In a 10-15 minute talk a lot of information has been distilled, so try not to lose focus – keep on listening! He also finds TED Talks very current in what they are transmitting, so it gives us a good feel of where we are in 2014. As ideas continually change, Ciarán believes this institution is not only important for modern perspectives but also of those of the past. He believes he has benefitted in his everyday life from TED, in particular he has admired Nilofer Merchant’s idea about ‘walking meetings’ so as to cut down the amount we sit in our everyday life.

Ciarán’s decision to do this TED is multifold. Ciarán is a self-proclaimed “evangelist,” stating “I love to convert people. He believes he is good on his feet when orating and is not fazed by an audience. “I don’t know whether this is my mother’s American side or the politics side of me coming out,” he says in comical manner. Jan Gehl is his favorite thinker urban planning and he had the pleasure of meeting him once. A Danish architect based in Copenhagen, Gehl’s career has focused on improving the quality of urban life by re-orienting city design towards the pedestrian and cyclist. One can imagine Cuffe’s help and input in bringing the LUAS transit system to Dublin and reducing the city’s traffic would impress Gehl.

Ciarán certainly has the credentials, life experience, and subject matter add to the creativity and innovation at the TEDxFulbright event at Smock Alley Theatre. I, for one, am looking forward to him speaking.

 

March 20th 2014

TEDxFulbrightDublin auf Deutsch!

Unter dem Motto “Innovation und Kreativität” findet am 5. April in Dublin TEDxFulbright Event statt. Wie auch in den deutschen Großstädten, beispielsweise Stuttgart (26.11.2013) und München (20.09.2013) erwarten wir Vorträge und Präsentationen aus der ganzen Welt. Getreu dem TED Motto, Ideen zu verbreiten und teilen, werden alle Beiträge im Anschluss an die Veranstaltung in verschiedene Sprachen übersetzt und auf unserer Homepage zu finden sein.

Eine Besonderheit unserer Veranstaltung ist die Kombination des TEDx Gedankens und des Konzepts des Fulbright Stipendien Programms. Während letzteres das Verstehen, Respektieren und die Vermittlung von kulturellen Gütern auf Basis von Botschaftern fördert, zeigt uns das TEDx Programm, wie persönliche und bemerkenswerte Ideen auf sinnvolle und effektive Art und Weise mit der Welt geteilt werden können.

Wir erwarten mitreißende und inspirierende Vorträge von zum Beispiel Catarina Marvoa über das Tanzen und wie dieses Quelle von Erfolg und Glück ist oder von Patricia Werhane und Tom Cunningham welche uns den Zusammenhang zwischen Hamlet und der irischen Bankenkrise Erleutern. Desweiteren erwarten wir Kevin Owens, Leiter der Design-Abteilung der olympischen Sommerspiele 2012 in London und Charlotte Blease, eine ortsansässige Wissenschaftlerin, welche sich in ihren kognitiven Studien auf die Philosophie von Naturwissenschaften und Medizin spezialisiert hat.

 

“Innovation and Creativity” is the theme of our TEDxFulbright event in Dublin on April 5th. Following the example of previous events we are expecting presentations and speakers from all over the world. In the spirit of TED to spread ideas and allow open access to everyone we will translate our talks into various languages after the event and they will be shared on our homepage.

One feature of our event is the link between Fulbright Scholarship Program and the TEDx concept. While Fulbright sends young and open minded individuals around the world to function as ambassadors and TEDx shows a lot of interest in spreading interesting and noteworthy ideas around the globe and making them accessible to everyone.

We are expecting inspiring and entertaining talks from for example Catarina Marvao about how dancing can be a source for success and happiness or from Patricia Werhane and Tom Cunningham reasoning the connection between Hamlet and the Irish bank crisis. Furthermore are we welcoming Kevin Owens, design principal for the organizing committee of the Olympic Games in London, and Charlotte Blease, a local scientist, elaborating the philosophy of science and medicine based on her cognitive studies.

 

March 5th 2014

Dublin Talks April / Aibreán 2014

The next Dublin Talks takes place on 7th April 2014 in Smock Alley Theatre from 6:00pm to 8:00pm. Tickets for this fantastic event are now on sale. REGISTER HERE to book your ticket (there is a fee of €5/€3 unwaged).

Speakers on the night will include: Professor Alan Smeaton, MRIA; Dr. Eileen Gibney; Professor Mary Corcoran; Professor Peter Lynch, MRIA; Professor Louise Kenny; Professor David McConnell, MRIA.

 

Beidh Cainteanna Bhaile Átha Cliath ar siúl ar 7 Aibreán 2014 sa Smock Alley Theatre ó 6.00i.n go 8.00i.n. Tá ticéid don ócáid iontach seo ar díol anois. CLÁRAIGH ANSEO le do thicéad a cheannach (táille €5/€3 gan phá).

I measc na gcainteoirí ar an oíche beidh: Professor Alan Smeaton, MRIA; Dr. Eileen Gibney; Professor Mary Corcoran; Professor Peter Lynch, MRIA; Professor Louise Kenny; Professor David McConnell, MRIA.

 

February 14th 2014

Volunteer Applications closed / Iarratais d’oibrithe deonacha dúnta

We received an astounding number of applications from all across Europe – Germany, Sweden, Spain and more! We’ll be in touch with all candidates over the coming weeks. Happy Valentines day!

Fuair muid líon ollmhór iarratas ó iarrathóirí ar fud na hEorpa – An Ghearmáin, An tSualainn, An Spáinn agus go leor tíortha eile! Beimid i dteagmháil leis na hiarrthóirí ar fad sna seachtainí atá ag teacht. Beannachtaí na Féile San Vailintín!

 

January 21st 2014

Apply Now to Volunteer at TEDxFulbrightDublin / Déan iarratas anois le bheith i d’oibrí deonach ag TEDxFulbrightDublin

We are now seeking volunteers to help support and deliver our TEDxFulbrightDublin event on Saturday April 5th. Currently, the following volunteer positions are being sought:

Tá oibrithe deonacha á lorg againn le cuidiú linn ócáid TEDxFulbrightDublin a chur ar siúl ar an Satharn 5 Aibreán. Faoi láthair, tá na postanna deonacha seo le líonadh:

Design (print and digital) / Dearadh (cló agus digiteach)

Technical support (to assist those hired to deliver sound and video) / Tacaíocht theicniúil (le cuidiú leo siúd atá fostaithe an fhuaim agus an fhís a chur ar fáil)

Stage Design / Dearadh Stáitse

Irish translations (to translate and transcribe all videos after the event) / Aistriúcháin Ghaeilge (le haistriúchán agus tras-scríobh a dhéanamh ar na físeáin i ndiaidh na hócáide)

Communications and Social Media (support for overarching communications plan) / Cumarsáid agus Meáin Shóisialta (le tacaíocht a thabhairt don phlean cumarsáide uileghabhálach)

General administration & participant experience (ticketing, front desk, collateral, catering, etc.) / Riarachán ginearálta & taithí na rannpháirtithe (ticéid, fáiltiú, comhtháaobhacht, lónadóireacht, & srl)

To apply for a volunteer position, please send the following information to joanne.davidson@fulbright.ie by February 14th 2014:

Le cur isteach ar cheann acu seo, seol an t-eolas seo a leanas chuig joanne.davidson@fulbright.ie roimh Feabhra 14 2014:

Your full name / D’ainm iomlán

Email address / Seoladh ríomhphoist

Your Location / An áit a bhfuil tú lonnaithe

Fulbrighter – Yes or No / Sea nó Ní hea

Which area you’d like to volunteer in and why (maximum 150 words) / An áit ar mhaith leat a bheith i d’oibrí deonach

Relevant skills / Scileanna cuí

Anything else you think we should know / An eolas cuí eile

TED has never paid volunteers, but has always committed to creating an experience that is tremendously fulfilling for all engaged parties. For our TEDx event, we uphold the same goals. Volunteers for our TEDx will not be paid but will be given access to the event and catered lunch and snacks. In addition, we are working hard to provide travel support for all volunteers if funds allow. 

Níor íoc TEDx oibrithe deonacha riamh, ach cuirtear taithí luachmhar agus tairbheach ar fáil do gach aon duine atá rannpháirteach. Tá na haidhmeanna céanna againn dár ócáid TEDx. Ní íocfar na hoibrithe deonacha don ócáid TEDx seo ach tabharfar cead isteach don ócáid dóibh maraon le lón agus sneaiceanna. Anuas air sin, táimid ag obair go dian le hairgead taistil a chur ar fáil do na hoibrithe deonacha ar fad más féidir.

If you wish to nominate a potential volunteer other than yourself please contact Joanne for further information. Please note that due to the nature of the event, preference will be given to applicants with a Fulbright affiliation.

Más mian leat oibrí deonach eile thar tú féin a ainmniú déan teagmháil le Joanne do thuilleadh eolais. Tabhair faoi deara go dtabharfar túsáite do na hiarrthóirí a bhfuil ceangal acu le Fulbright.

 

November 26th 2013

Apply Now to Speak at TEDxFulbrightDublin /Cuir iarratas isteach le caint a thabhairt ag TEDxFulbrightDublin

Do you have a bold idea worth spreading? A creative topic big enough to change the world? Then you might be just what we are looking for in a speaker at TEDxFulbrightDublin. The event will feature exceptional live presentations and performances from friends and alumni of the Irish Fulbright community.

An bhfuil smaoineamh fiúntach agat ar chóir a scaipeadh? Ábhar cruthaitheach a d’fhéadfadh an domhan a athrú? B’fhéidir gur tú an duine atá uainn le bheith i do chainteoir ag TEDxFulbrightDublin. Beidh cur i láthair agus taibhléirithe beo ag an ócáid seo ó chairde agus ó alumni phobal Fulbright na hÉireann.

To apply for a speaker or performance position, please send the following information to Joanne Davidson (joanne.davidson@fulbright.ie) by Wednesday, December 18th, 2013:

Le cur isteach ar áit chainteora nó taibhléirithe, seol an t-eolas seo a leanas chuig Joanne Davidson (joanne.davidson@fulbright.ie) faoin gCéadaoin, 18 Nollaig, 2013.

Your full name / D’ainm iomlán

Email address / Seoladh ríomhphoist

Your Location / An áit a bhfuil tú lonnaithe

Your Idea Worth Sharing (proposed topic or platform, maximum 300 words) / An smaoineadh atá agat (ábhar molta, uasmhéid 300 focal)

Estimated length of talk (minimum five minutes, maximum 18 minutes) / Fad na cainte (íosmhéid cúig nóiméad, uasmhéid 18 nóiméad)

How your talk relates to our theme, Creativity and Innovation (maximum 300 words) / An chaoi a bhfuil do chaint nasctha lenár dtéama, Cruthaitheacht agus Nuálaíocht (uasmhéid 300 focal)

Links to past public talks you have given or a list, if not online / Nascanna do chainteanna poiblí eile uait nó liosta mura bhfuil siad ar líne.

Anything else you think we should know / Aon eolas cuí eile

If not a Fulbright Alumni, your understanding of the Fulbright program and your commitment to its goals and beliefs. / Murar ball de Alumni Fulbright tú, do thuiscint ar chlár Fulbright agus do thiomantas dá chuid aidhmeanna agus creidiúintí.

 330 copy (1)

TED has never paid speakers to appear, but has always committed to creating an experience that is tremendously fulfilling for all engaged parties. For our TEDx event, we uphold the same goals. Of course, we are working hard to provide travel support for all speakers; details will follow in later correspondence.

If you wish to nominate a potential speaker other than yourself please contact Joanne for further information. Please note that due to the nature of the event, speakers with a Fulbright background will be prioritized.

 

November 20th, 2013

The venue for TEDxFulbrightDublin is The Smock Alley Theatre

venue banquet photo

Smock Alley Theatre has been chosen as the venue for TEDxFulbrightDublin on April 5th, 2014. Smock alley originates back to 1662 and has been a church, whiskey store and is on its second time to be a theatre.

Roghnaíodh Smock Alley Theatre mar ionad do TEDxFulbrightBaileÁthaCliath ar 5 Aibreán, 2014. Téann stair Smock Alley siar go 1662 agus bhí sé mar shéipéal, stóras uisce beatha agus seo an dara huair aige bheith ina amharclann.

 

September 20th, 2013

TEDxFulbrightDublin is Established

It is with great pride that we would like to announce that we have received a license to host TEDxFulbrightDublin in April 2014 in parallel with TEDxFulbright in Washington, D.C. The theme of this TEDx is Creativity and Innovation. More details to come on speaker and volunteer nominations.

Is údar mór bróid dúinn a fhógairt go bhfuil ceadúnas faighte againn le TEDxFulbrightDublin a chur ar siúl i Aibreán 2014 comhuaineach le TEDxFulbright i Washington, D.C. Sé téama an TEDx seo ná Cruthaitheacht agus Nuálaíocht. Níos mó sonraí le teacht ar ainmniúcháin chainteoirí agus oibrithe deonacha.