TEDxFulbrightDublin is honored to include the most creative, inspiring, and innovative organisations in the development of this program. Partners of the event in Dublin share the Fulbright vision and demonstrate leadership in their fields and communities.

Is cúis onóra í do TEDxFulbrightDublin na heagraíochtaí is cruthaithí agus is nuálaí a áireamh i bhforbairt an chláir seo. Roinneann na comhpháirtithe aisling Fulbright agus léiríonn siad ceannaireacht ina réimsí taighde agus ina bpobal.

 

TEDxFulbrightDublin 2014 Partners:

TEDxFulbrightDublin Partners Jan 2014

 

Prospective partners should consider the opportunity to connect to a world-class network of thinkers and doers. If you are an individual or a company interested in this chance to proactively contribute to a transformative, internationally minded program, TEDxFulbrightDublin is currently seeking organizations with strong backgrounds in corporate responsibility and creative approaches to building solutions. To get involved, please contact Lorcan Walsh (Lorcan@TEDxFulbright.org) for further information about partnership levels and benefits.

Ba cheart do chomhpháirtithe ionchasacha machnamh a dhéanamh ar an deis seo teagmháil a dhéanamh le líonra machnóirí agus daoine a thugann rudaí chun críche. Tá TEDxFulbrightDublin ag lorg comhlachtaí a bhfuil cúlraí láidir acu sa fhreagracht chorparáideach agus i réitigh chruthaitheacha a chumadh. Mas duine thú nó comhlacht a bhfuil suim aige/aici sa deis seo chun cur leis an gclár déan teagmháil le Lorcan Walsh (Lorcan@TEDxFulbright.org ) chun tuilleadh eolas a fháil maidir le leibhéil chomhpháirtithe agus buntáistí.

 

281 copy (1)