We are delighted to announce that The Smock Alley Theatre will be our venue. Smock Alley originates from 1662. It was originally a theatre, then a whiskey store, then a church, then a tourist attraction, and now after extensive refurbishment a theatre again. This is an iconic building along the quays just on the edge of Templebar, Dublin’s Cultural and Creative Quarter.

Is cúis áthais dúinn a fhógairt go mbeidh Amharclann Scabhat Smock mar ionad againn. Osclaíodh í sa bhliain 1662. Amharclann a bhí inti i dtús báire, bhí sí ina siopa uisce beatha ina dhiaidh sin, ina séipéal níos faide anonn, ina díol spéise do thurasóirí níos déanaí arís agus anois, tar éis roinnt mhaith athchóirithe, tá sí ina hamharclann in athuair. Is foirgneamh íocónach é seo ar na céanna díreach ar imeall Bharra an Teampaill, Trian Cultúir agus Cruthaitheachta Bhaile Átha Cliath.

venue banquet photo